Accueil Dokumenter Ritter vum N Aktuelles 

Kennt Dir de Ritter vum N ?

Kënnt Dir och guer net kennen !

Well eis wëll Ritter gouf et am Mëttelalter. A wann et si haut nach géif, da géif et och hir Buergen nach ginn, awer leider gëtt et si haut net méi, ausser Engem.

Dat ass de Ritter vum N, deen nach ëmmer an eiser Sprooch ronderem geeschtert.

Seng Devis ass « United Zoha », a seng Missoun ass et fir op eise Buschtaf N opzepassen.

Well den N verschwënnt heiansdo wann e grad um Enn vun engem Wuert steet.

Stoung hie grad nach do, da mécht hien am nächsten Abléck wéi wann hien awer nach do stéing, opwuel hien net misst do stoen. Heiansdo duerf hie jo och do stoen, ma eng aner Kéier dierft hien awer verschwannen. An de Ritter vum N passt op, wéini hien dat däerf.

Den N muss sech um Ritter seng Reegelen halen, well Reegele sinn do fir en der Reegel agehalen ze ginn. Och ech halen se an !